Logowanie

Login

Dbaj o bezpieczeństwo swoich danych. Unikaj zaznaczania tej opcji, jeśli korzystasz z publicznego lub ogólnodostępnego komputera.

Stały Kurs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000765210, o numerze REGON 382053718, o numerze NIP 701-09-00-944, o w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.