Eksporterzy

Eksporterzy zapewniają sobie dzięki nam wpływy walutowe po stałych i korzystnych kursach wymiany. Gwarantujemy im wybrane stałe kursy sprzedaży waluty obcej na okresy wielu miesięcy.

Dzięki częstym wzrostom euro względem polskiego złotego, firmy sprzedające towary i usługi za granicę są w stanie wychwycić i zapewnić sobie interesujące je kursy. Ustalone w ten sposób wpływy i marże na wysokich, stałych poziomach, pozwalają przez określony czas komfortowo prowadzić biznes.

Jak to działa?

1

Wybór kursu

Wybierasz i zabezpieczasz jeden stały kurs wymiany waluty na dany okres czasu.

2

Przelew waluty

Przelewasz do nas środki a my wymieniamy je po ustalonym stałym kursie.

3

Zamiana waluty

Odsyłamy wymienioną po ustalonym kursie walutę na Twoje konto firmowe.